CONAVIT

100% naturligt gödningsmedel med långvarig effekt.

ANVÄNDNING & EFFEKTER

CONAVIT® ("Completely Natural Vitalizer") förbättrar plantors växande och nutrition genom att direkt tillföra växten med närning (N, P, K, Mg m.f). Den hjälper också utvecklingen av välgörande mikroorganismer i rotområdet. Produkten innehåller naturliga källor av långsamt frigörande närningämnen, och därmed säkerställer det gedigen långsiktig växtlighet och hälsa för växten. Närningsämnena förses till växten gradvis under perioden av en säsong, till skillnad från vanliga gödningsmedel som tenderar att bli bortsköljda av vatten och kräver återapplicering.

Applicering: 

Det finns tre olika sätt att använda CONAVIT:
  • Applicering i ett planteringshål: applicera i botten av planteringshålet, mixa substratet med växten genast. Doseringen är 15g (en skopa) per liter rotbollsvolym
  •  Applicering på ytan: Integrera produkten ungefär 10-15cm under ytan med 200-400g/m², beroende på närningsämnekvalitéten på jorden
  • Volymapplicering: Blanda 40g av produkten per 10 liter av subtratet

Förvaring och hållbarhet: 

Förvaras svalt och torrt (mindre än 20°C och relativ luftfuktighet upp till 60%). Under dessa förhållanden håller produkten för användning två år från produktionsdatum.


Förpackning:

En skopa för dosering av produkten ingår i 750g-, 3kg-, 10kg- och 20kg-förpackningarna. För storskalig produktion eller ytterligare distribution kan produkten levereras i 750kg-enheter (stor plastsäck på pall).


Hälso- och säkerhetsinformation: 

Produkten innehåller enbart komponenter som förekommer naturligt i miljön och är 100% nedbrytbar. Den är inte giftig och är 100% miljövänlig. Oanvänd produkt kan kastas i trädgårdskompost. Använd skyddsutrustning för att miniera inandning av damm. Tvätta händerna efter användning. Om produkten kommer i kontakt med ögonen – tvätta ögonen med rent vatten. Om problem kvarstår – kontakta läkare. Produkten är inte avsedd som föda.

Conavit

INGÅENDE PRODUKTINFORMATION:

CONAVIT är ett långsamt frigörande gödningsmedel komposerad av 100% naturliga komponenter: extrakt från havsorganismer, naturlig humus, jordmineraler, naturligt kreatin osv. Produkten är lämplig för ekologisk och organisk jordbrukning, för växtproduktion i farmaceutisk industri osv.

Sammansättning:
Produkten är en mix av följande komponenter:
- Kreatin
- Klinoptilolit stoft (zeolit)
- Malda fosfater och apatit (minieralinnehållande fosfor)
- Kalium- och magnesiumrik jord
- Sapropel
- Humus (icke-syntetisk källa av kalium)
- Aliganter (sjögräsextrakt)
- Kitin

Minimalt innehåll av utvalda kemiska element: Macroelement (%)
- Kväve min. 4%
- Fosfor (P2O5) min. 5%
- Kalium (K2O) min 3%

Produkten innehåller också andra kemiska element: svavel, kalcium, magnesium och mikroelement (tex bor, mangan, zink, molybden, järn, koppar).

Vi garanterar att produkten inte innehåller någon substans eller material som har skapats med hjälp av genteknik. Produkten är också helt fri från så kallade patogener och syntetiskt material.