ECTOVIT

Tillväxtskapande mykorrhizasvampar för träd och buskar.

ANVÄNDNING & EFFEKTER

Applicerandet av ECTOVIT® i samband med plantering ger träd möjlighet att växa och utvecklas i enlighet med sin maximala potential, uthållig näringstillförsel, minskad risk för att växten dör i samband med att den flyttas, bättre resistens mot torka och salter, minskat behov av gödning och ökad resistens mot så kallad miljöbaserad stress. ECTOVIT© kan med fördel kombineras med det naturliga gödslingsmedlet CONAVIT.


Lämplig för:
- Majoriteten av barrträd och buskar som exempelvis tall, gran, douglas-gran, lärkträd och cederträd
- En del bredväxande lövträd som bok, ek, hasselnöt, björk, poppel och pil

För blommor, krukväxter, fruktträd, palmer, gräs, tuja, cypress och de flesta bredväxande träd och buskar rekommenderar vi produkten SYMBIVIT. För växter som azalea, blåbär, rododendron m.f rekommenderas produkten RHODOVIT.

En del träd bildar såväl endomykhorriza som ektomykhorriza. Bland dessa träd finns al, pil, poppel och eucalyptus. När du planterar detta slags träd blandar du med fördel i 100g av produkten SYMBIVIT i vätskeblandningen.

Se full lista av kompatibla träd och buskar för ECTOVIT 


Applicering:
Töm båda påsarna i 1,5 liter (100g-förpackningen), 5 liter (300g-förpackningen) eller 50 liter (3kg-förpackningen) kranvatten och rör om ett tag till dess blandningen blir geléartad. Doppa ned hela rotpaketet på trädet och plantera omgående. Om det inte finns tillräckligt med gelévätska för att kunna täcka rötterna helt, häll då vätskan i planteringshålet över rötterna. Använd blandningen inom tolv timmar. För redan uppväxta träd, kan man göra tre till fyra hål på cirka 10 centimeter djupa hål runt trädet och hälla i gelévätskan så att den når rötterna.

Förvaring och hållbarhet:
Förvara förpackningen på en kall torr plats, gärna i en temperatur under 15°C och vid en relativ fuktighet upp till 60%. Under dessa förhållanden kan produkten förvaras i upp till tolv månader utan att dess funktion påverkas negativt.

Förpackningar:
Produkten finns i 100g- och 300g-pappkartonger och i 3kg-papperspåse, och räcker till respektive 3-30, 10-100, och 100-1000 träd beroende på trädens storlek och densitet. Förpackningen innehåller två påsar, en tredjedel med torra komponenter som stöder bildandet av den mykorrhizabaserade symbiosen, och två tredjedelar med svampmycel (mix av fyra olika slags mykorrhizasporer) som applicerats på ett agart medium.

Hälso- och säkerhetsinformation:
Produkten innehåller enbart komponenter som förekommer naturligt i miljön och är 100% nedbrytbar. Den är inte giftig och är 100% miljövänlig. Den lämnar inga giftiga restprodukter i marken. Om produkten kommer i kontakt med ögonen – tvätta ögonen med rent vatten. Om problem kvarstår – kontakta läkare. Produkten är inte avsedd som föda.

Viktigt att tänka på:
Det är avgörande för produktens funktion att den kommer i direktkontakt med växtens rötter. Undvik direktkontakt mellan ECTOVIT och svampdödande bekämpningsmedel under de första tre veckorna efter applicerandet. Effekten hos ECTOVIT kan hämmas av bruket av kemiska gödselmedel – särskilt superfosfater. Följ tillverkarens hanteringsinstruktioner för bästa resultat av produkten.

Ectovit

INGÅENDE PRODUKTINFORMATION:

Produkten innehåller reproduktiva sporer från sex arter av mykorrhizabildande svampar. Fyra av mycelarterna odlas i agarlösning i petrisskålar med agarplattor och de två övriga arterna handplockas och med fin torv används som bärande substrat tillsammans med bioadditiva komponenter som aktivt främjar utvecklingen av mykorrihza-symbiosen.

Sammansättning:
A) Bioaktivt innehåll (sporer och mycelium-fragment) från sex olika mykhorrizabilnade mycel, arter som alla förekommer naturligt i den europeiska naturen:

Mycelium från fyra ektomykorrhiza-svampar fästade på ett agart media:
- Amanita rubescens
- Hebeloma velutipes
- Laccaria proxima
- Paxillus involutus

Handplockade svampar med levande sporer från ektomykorrhiza-svampar som utgör en del av en bärande substrat:
- Posolithus arrhizus
- Scleroderma citrinum

Vi kan på uppdrag skräddarsy relevant och specifik biotopförädling för plantering, vi kan idag erbjuda fyrtio olika slags ektomykorrhiza-mycel, exempelvis Boletus-, Suillus-, Tricholoma-, Rhizopagon- och Lactarius-sprorer. Våra mykologer jobbar ständigt med att expandera vår dyntaxa med nya arter.

Koncentration:
Det minsta antalet sporer per 100g för ovan nämnda pisolithus och scleroderma är 300 miljoner förutsätt att produkten är torr.

B) Torvbaserad substrat och bioadditiva komponenter: (Fin torv, naturliga mineraler, sjögräsextrakt, naturligt humates och biologiskt nedbrytbara vattenbevarande polymergranulater)
- Fin torv
- Keratin
- Clinopfilolit-lera
- Apatit
- Dolomit
- Humates
- Algsubstanser
- Kitin
- Vattenfixerande granulater

Produktionsmetod:
Rena kulturer från färska svampar isoleras och fås att växa under fyra veckor i ett agart medium. De utvecklade kulturerna placeras därefter i ett steriliserat vätskebaserat medium. När sporerna är färdigutvecklade, placeras de odlade kulturerna i steriliserade plastpåsar med halm. Sporerna från arterna Scleroderma och Pisolifus hämtas från torra fruktkroppar som återfinns i naturen. Den torra komponenten prepareras separat. Den färdiga produkten innehåller torra komponenter inklusive levande sporer och små vattenfixerande granulatkulor och en mix av mykhorriza-svampar.

Vi garanterar att produkten inte innehåller någon substans eller material som har skapats med hjälp av genteknik. Produkten är också helt fri från såkallade patogener.