PLANTASORB

Ekologisk vattenabsorberare som behåller jordfuktigheten.

ANVÄNDNING & EFFEKTER

Användande av PLANTASORB® vid plantering ger plantor bästa växtpotential. Bättre tolerans mot torka, minskat behov av bevattning och förbättrad jordluftning. Den största pontentialen av PLANTASORB är vid kombinationsanvändande med mykorrhizaprodukter, vilket säkerställer god transport av vatten och närning från jorden till plantan.

Applicering:

Det finns tre olika sätt att använda PLANTASORB:
  • Applicering i ett planteringshål: applicera i botten av planteringshålet, mixa substratet med växten genast. Doseringen är 20g (två skopor) per liter rotbollsvolym
  • Applicering på ytan: Integrera produkten ungefär 10-15cm under ytan med 500g/m²
  • Volymapplicering: Blanda 100g av produkten per 10 liter av subtratet

Förvaring och hållbarhet: 

Förvaras svalt och torrt (mindre än 25°C). Under dessa förhållanden håller produkten för användning två år från produktionsdatum.

Förpackning: 

En skopa för dosering av produkten ingår i 750g-, 3kg-, 10kg- och 20kg-förpackningarna. För storskalig produktion eller ytterligare distribution kan produkten levereras i 750kg-enheter (stor plastsäck på pall).

Hälso- och säkerhetsinformation: 

Produkten innehåller enbart komponenter som förekommer naturligt i miljön och är 100% nedbrytbar. Produkten förorendar inte grundvattnet. Om produkten kommer i kontakt med ögonen – tvätta ögonen med rent vatten. Om problem kvarstår, kontakta läkare. Produkten är inte avsedd som föda.

Plantasorb

INGÅENDE PRODUKTINFORMATION:

PLANTASORB är ett miljövänligt verktyg för fånga in vatten i jorden och förse det till växtrötter. Det hjälper plantor att överleva och blomstra även i tider av svår torka. När det är tillräckligt med fukt i jorden, absorberar PLANTASORB fukt, och förser sedan det till plantan när kringliggande jord torkar ut. Detta fenomen säkerställs av de goda vattenbehållande egenskaperna i produktens komponenter.
Sammansättning:

Produkten är en mix av följande komponenter:
- Klinoptilolit stoft (zeolit)
- Benotnit (naturlig absorberare)
- Sapropel (geologiska sediment)
- Fin torv
- Vattenlagrande granuler

Vi garanterar att produkten inte innehåller någon substans eller material som har skapats med hjälp av genteknik. Produkten är också helt fri från så kallade patogener.