RHODOVIT

Tillväxtskapande mykorrhizasvampar för surjordsväxter.

ANVÄNDNING & EFFEKTER

Tillämpningen av RHODOVIT® vid plantering ger växtens möjlighet att växa och utvecklas i enlighet med sin maximala potential, uthållig näringstillförsel, minskad risk för att växten dör i samband med att den flyttas, bättre resistens mot torka och salter, minskat behov av gödning och ökad resistens om så kallad miljöbaserad stress. En minskad sårbarhet för rotpatogener. RHODOVIT kan kombineras med gödsel som CONAVIT för bättre resultat.

Lämplig för:
Ericaceous-växter, särskilt för rhododendron, azalea, ljungarter, tranbär och blåbär.

Se full lista av kompatibla växter för RHODOVIT 


Applicering:
Töm båda påsarna i 1,5 liter (100g-förpackningen), 5 liter (300g-förpackningen) eller 50 liter (3kg-förpackningen) kranvatten och rör om ett tag till dess blandningen blir geléartad. Doppa ned hela rotpaketet på trädet och plantera omgående. Om det inte finns tillräckligt med gelévätska för att kunna täcka rötterna helt, häll då vätskan i planteringshålet över rötterna. Använd blandningen inom tolv timmar. För redan uppväxta träd, kan man göra tre till fyra hål på cirka 10 centimeter djupa hål runt trädet och hälla i gelévätskan så att den når rötterna.

Förvaring och hållbarhet:
Förvaras svalt och torrt (mindre än 20°C och relativ luftfuktighet upp till 60%). Under dessa förhållanden håller produkten för användning två år från produktionsdatum.

Förpackning: Produkten finns i 100g- och 300g-pappkartonger och i 3kg-papperspåse, och räcker till respektive 30 ljungplantor eller 3 rhododendronplantor, 100 eller 10-20, 1000 eller 100-200, beroende på rotstorlek och täthet. Förpackningen innehåller två påsar, en tredjedel med torra komponenter som stöder bildandet av den mykorrhizabaserade symbiosen, och två tredjedelar med svampmycel (mix av tre olika slags mykorrhizasporer) som applicerats på ett agart medium.

Hälso- och säkerhetsinformation:
Produkten innehåller enbart komponenter som förekommer naturligt i miljön och är 100% nedbrytbar. Den är inte giftig och är 100% miljövänlig. Den lämnar inga giftiga restprodukter i marken. Om produkten kommer i kontakt med ögonen – tvätta ögonen med rent vatten. Om problem kvarstår – kontakta läkare. Produkten är inte avsedd som föda.

Viktigt att tänka på:
Det är avgörande för produktens funktion att den kommer i direktkontakt med växtens rötter. Undvik direktkontakt mellan RHODOVIT och svampdödande bekämpningsmedel under de första tre veckorna efter applicerandet. Effekten hos RHODOVIT kan hämmas av bruket av kemiska gödselmedel – särskilt superfosfater. Följ tillverkarens hanteringsinstruktioner för bästa resultat av produkten.

Rhodovit

INGÅENDE PRODUKTINFORMATION:

Produkten innehåller reproduktiva sporer av tre stammar av ericoid-mykorrhizasvampsarter i form av mycel bundna på en steril agar media, ett substrat blandning av torv och en framforskad mix av bioadditiva komponenter. Detta garanterar en bra tillväxtprocess av mykorrhiza mellan mycel och växt till ett väl fungerande nätverk mellan svampmycel och växt.

Sammansättning:
A) Bioaktivt innehåll (sporer och mycelium-fragment) från tre olika mykhorrizabilnade mycel, arter som alla förekommer naturligt i den europeiska naturen:
- Oidiodendron maius
- Hymenoscyphus ericae strain 1
- Hymenoscyphus ericae strain 2

Koncentration:
Det minsta antalet förökningssporer är minst 1000 per liter för ovan nämnda arter.

B) Torvbaserad substrat och bioadditiva komponenter: (Fin torv, naturliga mineraler, sjögräsextrakt, naturligt humates och biologiskt nedbrytbara vattenbevarande polymergranulater)
- Fin torv
- Keratin
- Clinopfilolit-lera
- Apatit
- Dolomit
- Humates
- Algsubstanser
- Kitin
- Vattenfixerande granulater

Produktionsmetod:
Rena kulturer från färska svampar isoleras och får att växa under fyra veckor i ett agart medium. De utvecklade kulturerna placeras därefter i ett steriliserat vätskebaserat medium. När sporerna är färdigutvecklade, placeras de odlade kulturerna i steriliserade plastpåsar. Den torra komponenten prepareras separat. Den färdiga produkten innehåller två påsar, en med det torra komponenter och små vattenfixerande granulatkulor och en påse med ett västskebaserad medium inklusive levande sporer från mykhorriza-svampar.

Vi garanterar att produkten inte innehåller någon substans eller material som har skapats med hjälp av genteknik. Produkten är också helt fri från så kallade patogener.