Symbivit

Tillväxtskapande mykorrhizasvampar för de flesta blommor, träd och gräs

ANVÄNDNING & EFFEKTER

Tillämpningen av SYMBIVIT® vid plantering ger växten möjlighet att växa och utvecklas i enlighet med sin maximala potential, uthållig näringstillförsel, minskad risk för att växten dör i samband med att den flyttas, bättre resistens mot torka och salter, minskat behov av gödning och ökad resistens mot så kallad miljöbaserad stress. Användingen minskar även sårbarheten för rotpatogener. SYMBIVIT kan kombineras med naturgödselt CONAVIT.

Lämplig för:
• Majoriteten av blommorna (rosor, geranium, petunior osv), krypväxter, inomhuskrukväxter och grönsaker
• Alla fruktträd, olivträd och palmer
• De flesta prydnadsbarrträd inklusive thuja, idegran, enbär, cypress, chamaecyparis, taxodium, araucaria, ginkgo osv. Vissa lövträd inklusive lönn, grön ask, al, rönn och kornellväxter
• Anläggning av gräsmattor och gräs i idrottsmiljö. Lämplig för applikationer i trädgårdar, stadsparker, plantskolor, odling osv


Inte lämplig för:
• Orkidéer
• Brassicaceae-familjen (broccoli, kålrot, kål, brysselkål, senap, blommkål osv)
• Chenopodiaceae, amaranthaceae, caryophylaceae, cyperaceae och tågväxt-familjer
• Barrträd (tall, gran, douglasgran osv) och vissa lövträd (ek, bok, björk osv). Använd istället produkten ECTOVIT
• Ericaceousväxter (ljung, azaleor, blåbär, rhododendron osv). Använd istället produkten RHODOVIT

Se full lista av kompatibla växter för SYMBIVIT 


Torr applicering:
Applicera 15 gram (en skopa) per liter jordhål (beroende på växtrotens storlek och planteringsgropen). Se till att få så mycket slurr som möjligt på växtrötter eller jordväggen. För satta växter, gör tre till fyra st 10cm djupa hål runt växtstammen och se till att rötter från växten blottas. SYMBIVIT kan även siktas cirka 3cm under under frön innan sådd med 150g/m².

Våt applicering:
Rekommenderas för större växter och träd. Blanda den med femfaldig mängd kranvatten (se förpackning) och rör om mixen. När mixen har lite geléliknande konsistens, doppa rötterna i mixen för att täcka hela rotytan och anlägg omedelbart i växtbädden. Om det inte finns tillräckligt med mix i slutet av planteringen att täcka rötter i mixen, häll mixen på rötterna, eller i planteringshålet. Mixen bör användas samma dag och inte sparas för bästa resultat!


Förvaring och hållbarhet:
Förvaras svalt och torrt (mindre än 20°C och relativ luftfuktighet upp till 60%). Under dessa förhållanden håller produkten för användning två år från produktionsdatum.

Förpackning:
En skopa för dosering av produkten ingår i 750g-, 3kg-, 10kg- och 20kg-förpackningarna. För storskalig produktion eller ytterligare distribution kan produkten levereras i 750kg-enheter (stor plastsäck på pall).

Hälso- och säkerhetsinformation:
Produkten innehåller enbart komponenter som förekommer naturligt i miljön och är 100% nedbrytbar. Den är inte giftig och är 100% miljövänlig. Den lämnar inga giftiga restprodukter i marken. Om produkten kommer i kontakt med ögonen – tvätta ögonen med rent vatten. Om problem kvarstår, kontakta läkare. Produkten är inte avsedd som föda.

Viktigt att tänka på:
Det är avgörande för produktens funktion att den kommer i direktkontakt med växtens rötter. Undvik direktkontakt mellan SYMBIVIT och svampdödande bekämpningsmedel under de första tre veckorna efter applicerandet. Effekten av produkten kan hämmas av bruket av kemiska gödselmedel – särskilt superfosfater. Följ tillverkarens hanteringsinstruktioner för bästa resultat av produkten.

Symbivit

Dosering: 

Produkten måste komma i direkt kontakt med växtrötterna. Det är omöjligt att överdosera -ju större dos desto bättre möjligheter för etablering av mykorrhiza. 


Jordhålsstorlek / Dosering per växt / Räcker till antal växter:

  • up to 1 L (t.ex. pelargonia) / 15 g (1 skopa)  /50st
  • 1 to 3 L (t.ex. stor ros) / 45 g (3 skopor) / 16st
  • 3 to 5 L (t.ex. thuja-fröplanta) / 75 g (5 skopor) / 10st
  • 5 to 10 L (t.ex. magnolia) / 120 g  (8 skopor)  / 6st

INGÅENDE PRODUKTINFORMATION:

Ingående produktinformation
Produkten innehåller reproduktiva partiklar av sex olika arter av välgörande symbiotiska arbuskulära mykorrhizasvampar (AMF) i en inert subtratmix, med ett tillägg av biotillsättande komponenter som stöder utvecklandet av mykorrhizasymbios (relation mellan välgörande svampar och växtrötter).


Sammansättning:
A) Bioaktivt innehåll (sporer och mycelium-fragment) från sex olika mykhorrizabilnade mycel – arter som alla förekommer naturligt i den europeiska naturen:
- Glomus etunicatum
- Glomus microaggregatum
- Glomus intraradices
- Glomus claroideum
- Glomus mosseae
- Glomus geosporum

Koncentration

Det minsta antalet förökningssporer är minst 150.000 per liter för ovan nämnda arter. Genomsnitt vägt värde ligger dock på cirka 250.000 förökningssporer per liter.

Bärande substratkomponenter:
- Expanderad lerpellets 503g per kg, bruna (partikelstorlek 1-2,5 mm)
- Clinoptilolite lera (zeolite) 390g per kg, gröna (partikelstorlek 0,5-2,5 mm)

B) Torvbaserad substrat och bioadditiva komponenter: (fin torv, naturliga mineraler, sjögräsextrakt, naturligt humus och biologiskt nedbrytbara vattenbevarande polymergranulater)

- Apatit och fosfater
- Keratin
- Sapropel
- Algsubstanser
- Kitin
- Humus
- Dolomit
- Pantentkali
- Vattenfixerande granulater

Produktionsmetod: 

400-liters påsar fylls med ren substrat som därefter inokuleras med mykorrhizasvampar. Sedan planteras växter som Zea mays, Tagetes sp. och Trifolium sp. i säckarna som sedan får växa i växthus. Efter fem månader beskärs växtens ovandel och de odlade koloniserade rötter siktas för att separera rötterna från substratet. Rötterna torkas, skärs i små fragment (1-10 mm) och blandades tillbaka in i odlingssubstratet. Bioadditiva komponenter tillsättes därefter till den slutliga produkten med de ovan angivna innehållsdeklarationen.

Vi garanterar att produkten inte innehåller någon substans eller material som har skapats med hjälp av genteknik. Produkten är också helt fri från såkallade patogener.