ODLING i mindre och större skala

  • ODLING
  • LANDSCAPING
  • FYTOREMEDIERING
  • LABB

ODLING

Genom att avvända olika typer av mykorrhizabildande mycel skapar odlaren bättre förutsättningar för en grönare odlingsform. Grödorna/grönsaker/träd får en snabbare tillväxt och kan normalt skördas tidigare med denna typ av teknik. Tekniken ger växten den naturliga miljö som evolutionen har utvecklat under minst 500 miljoner år. Detta medför bättre förutsättningar för organismens näringsupptag, effekten blir upp till 1000 gånger så mer effektiv. Detta skapar ett mindre behov av gödsel, vatten och kemikalier i alla odlingsprocesser. Kliniska studier visar att slutprodukten får högre näringshalt och att man får 20-30 större avkastning per odlad km²

LANDSCAPING

Landscaping är en kreativ och dynamisk konstform, där konstnären använder sig av många komponenter i paletten. Mästaren i trädgårdsdesign jobbar med växlande årstider, mångfald och organismer som naturen förändra konstant. Förutom perspektiv, strukturer, färger, former och naturens nycker. Jorden skapar faktorer som inte går att förespå.


Det grundläggande begreppet landskapsplanering är problemlösning med hjälp av trädgårdsvetenskap, konstnärlig komposition och fysisk planering för att skapa attraktiva och funktionella naturum för olika användningsområden. Genom att använda mykorrhiza kan man samtidigt bygga upp fungerande symbios mellan olika växter och en tillfredställande biotop redan från början. Mycelen ökar jordens omfång och samtidigt skyddar växterna. Med mykorrhiza får konstnären helt enkelt en större kontroll över sin konstform.

FYTOREMEDIERING

Rollen av AMF-svampar i fytoremediering

Fytosanering, är en hållbar och billig teknik som bygger på att avlägsna föroreningar, inklusive tungmetaller från omgivningen med växter och mycel. Men fytoremediering är en långsam process, förbättrad effektivitet och därmed ökad stabilisering eller avlägsnande av föroreningar från marken. 


Olika tekniker finns som möjliggör avgiftning/avaktivering och borttagning av giftiga föreningar från marken, huvudsakligen baserad på fysikalisk utvinningsmetod. De är kostsamma och fullständigt förödande för jordmikroorganismer. Koloniseringen av symbiotiska organismer såsom arbuskulära mykorrhizasvampar (AMF). Olika arter har olika funktioner och mekaniker. På så sätt kan våra experter fokusera på specifika problem. 


Fytoremediering avser användning av gröna växter och olika mycel med olika mekanismer. Denna teknik kan man utvinna och / eller avgifta olika typer av miljöföroreningar. Dessa tekniker har fått avsevärt intresse under senare år på grund av potentiella kostnadsbesparingar jämfört med konventionella, icke-biologiska tekniker.

LABB

Jordanalyser och expertrådgivningVälkommen att kontakta oss vid intresse för jordanalyser och rådgivning om mykorrhiza-användande med hänsyn till din specifika odlingssituation!

PROFESSIONELLA PRODUKTER:

Mykorrhiza

OFFYOUGROW-produkter är de mest avancerade mykorrhizaprodukterna på marknaden, designad för professionella användare som vill ha det överlägset bästa på marknaden.

Vi erbjuder följande produkter:

Offyougrow Standard - Välgörande mykorrhizasvampar för växter


Offyougrow Concentrates 


Offyougrow Tric - Välgörande jordsvampar för växter

OFFYOUGROW-mykorrhiza öppnar revolutionära möjligheter för användningen av denna unika teknologi i professionell växtodling. Produkterna har utvecklats inom ramverket för FoU-projekt med kända forskare och institutioner inom EU.

Alla produkter har prövats, testats och vidareutvecklats av det vetenskapliga teamet och externa rådgivare. Vetenskaplig expertis har varit i en intim dialog med erfarenhet från kommersiell tillämpning runt om i världen.

OFFYOUGROW-produkter är utformade för den professionella marknaden där det är kostnadseffektivt och vetenskapligt välgrundade lösningar är avgörande för bästa resultat. Detta är det ultimata för jordbruk, blomsterodling, trädodling, trädgårdsskötsel och andra områden där växten är i fokus.

Mykorrhiza för proffs:
- Odling av skott, sticklingar och storskalig växtodling
- Rekultivering
- Fytoremediering - med hjälp av växter för sanering av konteminerad mark
- Plantskolor
- Hållbart jordbruk och produktion av biofood
- Produktionen av ekologisk frukt och grönsaker

Vi erbjuder personlig support för att försäkra dig det bästa av vår kompetens och vår professionalism. Vid dina behov eller önskemål är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att skräddarsy produkter för att möta dina högsta krav.