Offyougrow standard

Välgörande mykorrhizasvampar för växter.

ANVÄNDNING & EFFEKTER

Användande av OFFYOUGROW STANDARD vid plantering ger växter bästa växtpotential. Växten får lämplig och ekologisk näring, riskerar minskad chans för dödlighet vid omplantering, bättre tolerans mot torka och salt, ökad blomning och fruktavkastning, och minskad stress vid omplacering. Även en minskad utsatthet för rotpatogener och andra miljöfaktorer kan förväntas. Produkten kan kombineras med naturgödselt CONAVIT.

Offyougrow STANDARD är certifierad av Soil Association Certification Limited för användande i organisk odling

Lämplig för:
• Majoriteten av blommorna (rosor, geranium, petunior osv), krypväxter, inomhuskrukväxter och grönsaker
• Alla fruktträd, olivträd och palmer
• De flesta prydnadsbarrträd inklusive thuja, idegran, enbär, cypress, chamaecyparis, taxodium, araucaria, ginkgo osv. Vissa lövträd inklusive lönn, grön ask, al, rönn och kornellväxter
• Anläggning av gräsmattor och gräs i idrottsmiljö. Lämplig för applikationer i trädgårdar, stadsparker, plantskolor, odling osv

Inte lämplig för:
•  Orkidéer
•  Brassicaceae-familjen (broccoli, kålrot, kål, brysselkål, senap, blommkål osv)
•  Chenopodiaceae, amaranthaceae, caryophylaceae, cyperaceae och tågväxt-familjer
•  Barrträd (tall, gran, douglasgran osv) och vissa lövträd (ek, bok, björk osv). Använd istället produkten ECTOVIT
•  Ericaceousväxter (ljung, azaleor, blåbär, rhododendron osv). Använd istället produkten RHODOVIT

Applicering: 

Applicera 15 gram (en skopa) per liter jordhål (beroende på växtrotens storlek och planteringsgropen). Se till att få så mycket slurr som möjligt på växtrötter eller jordväggen. För satta växter, gör tre till fyra st 10cm djupa hål runt växtstammen och se till att rötter från växten blottas. Produkten kan även siktas cirka 3cm under under frön innan sådd med 150g/m².

Förvaring och hållbarhet: 

Förvaras svalt och torrt (mindre än 20°C och relativ luftfuktighet upp till 60%). Under dessa förhållanden håller produkten för användning två år från produktionsdatum.

Förpackning: 

En skopa för dosering av produkten ingår i 750g-, 3kg-, 10kg- och 20kg-förpackningarna. För storskalig produktion eller ytterligare distribution kan produkten levereras i 750kg-enheter (stor plastsäck på pall).

Hälso- och säkerhetsinformation: 

Produkten innehåller enbart komponenter som förekommer naturligt i miljön och är 100% nedbrytbar. Den är inte giftig och är 100% miljövänlig. Den lämnar inga giftiga restprodukter i marken. Om produkten kommer i kontakt med ögonen – tvätta ögonen med rent vatten. Om problem kvarstår, kontakta läkare. Produkten är inte avsedd som föda.

Viktigt att tänka på: 

Det är avgörande för produktens funktion att den kommer i direktkontakt med växtens rötter. Undvik direktkontakt mellan produkten och svampdödande bekämpningsmedel under de första tre veckorna efter applicerandet. Effekten av produkten kan hämmas av bruket av kemiska gödselmedel – särskilt superfosfater. Följ tillverkarens hanteringsinstruktioner för bästa resultat av produkten.

offyougrow Soil Association approved

Dosering: 

Produkten måste komma i direkt kontakt med växtrötterna. Det är omöjligt att överdosera, högre dos säkerställer bättre etablering av mykorrhiza.


Jordhålsstorlek / Dosering per växt / Räcker till antal växter:

  • up to 1 L (t.ex. pelargonia) / 15 g (1 skopa)  /50st
  • 1 to 3 L (t.ex. stor ros) / 45 g (3 skopor) / 16st
  • 3 to 5 L (t.ex. thuja-fröplanta) / 75 g (5 skopor) / 10st
  • 5 to 10 L (t.ex. magnolia) / 120 g  (8 skopor)  / 6st

INGÅENDE PRODUKTINFORMATION:

Produkten innehåller reproduktiva partiklar av sex olika arter av välgörande symbiotiska arbuskulära mykorrhizasvampar (AMF) i en inert subtratmix, med ett tillägg av biotillsättande komponenter som stöder utvecklandet av mykorrhizasymbios (relation mellan välgörande svampar och växtrötter). Genomsnittliga massan av produkten är 700-800kg/m³.


Sammansättning:

A) Bioaktivt innehåll (sporer och mycelium-fragment) från sex olika mykhorrizabilnade mycel – arter som alla förekommer naturligt i den europeiska naturen:
- Glomus etunicatum
- Glomus microaggregatum
- Glomus intraradices
- Glomus claroideum
- Glomus mosseae
- Glomus geosporum

Koncentration: 

Det minsta antalet förökningssporer är minst 150.000 per liter för ovan nämnda arter. Genomsnitt vägt värde ligger dock på cirka 250.000 förökningssporer per liter.

Bärande substratkomponenter:
- Expanderad lerpellets 532g per kg, bruna (partikelstorlek 1-2,5 mm)
- Clinoptilolite lera (zeolite) 414g per kg, gröna (partikelstorlek 0,5-2,5 mm)

B) Bioadditiva komponenter: (naturliga mineraler, sapropel, extrakt från havsorganismer och naturligt kreati; den bioadditiva delen motsvarar 54g i varje kilo av produkten)

- Keratin
- Sapropel
- Algsubstanser
- Kitin
- Pantentkali
- Dolomit

Produktionsmetod: 

400-liters påsar fylls med ren substrat som därefter inokuleras med mykorrhizasvampar. Sedan planteras växter som Zea mays, Tagetes sp. och Trifolium sp. i säckarna som sedan får växa i växthus. Efter fem månader beskärs växtens ovandel och de odlade koloniserade rötter siktas för att separera rötterna från substratet. Rötterna torkas, skärs i små fragment (1-10 mm) och blandades tillbaka in i odlingssubstratet. Bioadditiva komponenter tillsättes därefter till den slutliga produkten med de ovan angivna innehållsdeklarationen.

Vi garanterar att produkten inte innehåller någon substans eller material som har skapats med hjälp av genteknik. Produkten är också helt fri från såkallade patogener.