Offyougrow TRIC

Välgörande mykorrhizasvampar för växter.

ANVÄNDNING & EFFEKTER

OFFYOUGROW TRIC är en unik kombination av välgörande mykorrhizasvampar av Glomus-arter och Trichoderma harzianum. Produkten är designad att skapa välgörande mykorrhizasymbios och att stimulera planthälsa och växtlighet i en bred variation av jordar och klimat.


Användande av OFFYOUGROW TRIC vid plantering ger växter bästa växtpotential. Växten får lämplig och ekologisk näring, riskerar minskad chans för dödlighet vid omplantering, bättre tolerans mot torka och salt, ökad blomning och fruktavkastning, och minskad stress vid omplacering. Även en minskad utsatthet för rotpatogener och andra miljöfaktorer kan förväntas. Produkten kan kombineras med naturgödselt CONAVIT.

Lämplig för:
•  Majoriteten av blommorna (rosor, geranium, petunior osv), krypväxter, inomhuskrukväxter och grönsaker
•  Alla fruktträd, olivträd och palmer
•  De flesta prydnadsbarrträd inklusive thuja, idegran, enbär, cypress, chamaecyparis, taxodium, araucaria, ginkgo osv. Vissa lövträd inklusive lönn, grön ask, al, rönn och kornellväxter
•  Anläggning av gräsmattor och gräs i idrottsmiljö. Lämplig för applikationer i trädgårdar, stadsparker, plantskolor, odling osv

Inte lämplig för:
•  Orkidéer
•  Brassicaceae-familjen (broccoli, kålrot, kål, brysselkål, senap, blommkål osv)
•  Chenopodiaceae, amaranthaceae, caryophylaceae, cyperaceae och tågväxt-familjer
•  Barrträd (tall, gran, douglasgran osv) och vissa lövträd (ek, bok, björk osv). Använd istället produkten ECTOVIT
•  Ericaceousväxter (ljung, azaleor, blåbär, rhododendron osv). Använd istället produkten RHODOVIT

Applicering: 

Applicera 1g per liter jordhål (beroende på växtrotens storlek och planteringsgropen). Se till att få så mycket slurr som möjligt på växtrötter eller jordväggen. För satta växter, gör tre till fyra st 10cm djupa hål runt växtstammen och se till att rötter från växten blottas. Produkten kan även siktas cirka 3cm under under frön innan sådd med 0,3g/m², eller mixat med det växande subtratet, 1kg/m³.

Förvaring och hållbarhet: 

Förvaras svalt och torrt (mindre än 20°C och relativ luftfuktighet upp till 60%). Under dessa förhållanden håller produkten för användning två år från produktionsdatum.

Förpackning: 

Produkten finns i 100g- och 1000g-förpackningar. För storskalig produktion eller ytterligare distribution kan produkten levereras i 5kg-förpackningar.

Hälso- och säkerhetsinformation: 

Produkten innehåller enbart komponenter som förekommer naturligt i miljön och är 100% nedbrytbar. Den är inte giftig och är 100% miljövänlig. Den lämnar inga giftiga restprodukter i marken. Om produkten kommer i kontakt med ögonen – tvätta ögonen med rent vatten. Om problem kvarstår, kontakta läkare. Produkten är inte avsedd som föda.

Viktigt att tänka på: 

Det är avgörande för produktens funktion att den kommer i direktkontakt med växtens rötter. Undvik direktkontakt mellan produkten och svampdödande bekämpningsmedel under de första tre veckorna efter applicerandet. Effekten av produkten kan hämmas av bruket av kemiska gödselmedel – särskilt superfosfater. Följ tillverkarens hanteringsinstruktioner för bästa resultat av produkten.

offyougrow offyougrow

Dosering: 

Produkten måste komma i direkt kontakt med växtrötterna. Det är omöjligt att överdosera, högre dos säkerställer bättre etablering av mykorrhiza.Jordhålsstorlek / Dosering per växt / Räcker till antal växter:

  • up to 1 L (t.ex. pelargonia) / 15 g (1 skopa)  /50st
  • 1 to 3 L (t.ex. stor ros) / 45 g (3 skopor) / 16st
  • 3 to 5 L (t.ex. thuja-fröplanta) / 75 g (5 skopor) / 10st
  • 5 to 10 L (t.ex. magnolia) / 120 g  (8 skopor)  / 6st

INGÅENDE PRODUKTINFORMATION:

Produkten innehåller reproduktiva partiklar av välgörande symbiotiska arbuskulära mykorrhizasvampar (AMF) och av välgörande Trichoderma harzianum-svampjord, i en inert subtratmix. Genomsnittliga massan av produkten är 900-1100kg/m³.


Sammansättning:
A) Bioaktivt innehåll (sporer och mycelium-fragment) från sex olika mykhorrizabilnade mycel – arter som alla förekommer naturligt i den europeiska naturen:
- Glomus etunicatum
- Glomus microaggregatum
- Glomus intraradices
- Glomus claroideum
- Glomus mosseae
- Glomus geosporum

Koncentration: 

Genomsnittliga antalet förökningssporer: 500.000/kg.

Bärande substratkomponenter:
- Expanderad lerpellets 250g per kg, bruna (partikelstorlek 0-0,5 mm)
- Clinoptilolite lera (zeolite) 250g per kg, gröna (partikelstorlek 0-0,5 mm)
Spår av kreatin, dolomit, fosfater, pantentkali och sjögräs.

B) Bioaktivt innehåll (conidia) av Trichoderma harzianum förekommande naturligt i den europeiska naturen:

Koncentration: 

min. 5x10⁶ CFU/g

Bärande substratkomponenter:
- Clinoptilolite lera (zeolite) 500g per kg, gula (partikelstorlek 0-0,5 mm)

Vi garanterar att produkten inte innehåller någon substans eller material som har skapats med hjälp av genteknik. Produkten är också helt fri från såkallade patogener.