Funktion & Effekt

Tallplanta med och utan och med Ectovit, tallplantor planterad i Gävle 2016 i maj-juni, resultat efter ett år. Man ser tydligt med nyutvecklad fototeknik mycelens utbredning i växtens rotsystem. Utan Ectovit fanns inga spår av mykorrhiza. Bilderna till upphovsmakaren och får inte användas utan upphovsmakarens medgivande,