Våra samarbetspartners

Vår samarbetspartner/ huvudleverantör Plant Health Cure- PHC

PHC är ett banbrytande företag, med en vetenskapligt baserad övertygelse om hur jordbruk och trädgårdsodling skulle kunna se ut utan användning av gödningsmedel och minimal användning av bekämpningsmedel. Det är ett faktum att användningen av gödsel automatiskt leder till användning av bekämpningsmedel.
Det bästa växtskyddet kommer från den egna växt resiliensen, varför en hälsosam jordbiologi är avgörande för friska grödor. Vi är nu ansvariga för framtida generationers framtid.

Vårt uppdrag

PHC skapades för att arbeta utifrån kunskap och praktisk erfarenhet för att återställa markbiologi inom jordbruk och trädgårdsodling. PHC stimulerar återställande jordbruk genom att skapa medvetenhet genom kunskapsöverföring och utbildning inom markbiologi.
Dessutom utvecklar PHC användbara jordsvampar, jordbakterier och vegetabiliska gödningsmedel som stimulerar marklivet och gör växter motståndskraftiga. Syftet är att minska användningen av gödningsmedel, bekämpningsmedel och kemi så långt det är möjligt, utan produktionsförlust.

Jord är en levande organism

I den animerade filmen "Soil is a living organism" förklaras Phc:s vision om markbiologi. Denna 12-minuters film visar allt om hur växter växer under jord, och hur mykorrhiza, bakterier och jordliv bildar ett oskiljaktigt system. Jord bör ses som en levande organism. 

Våra kundreferenser