Produkter

Läs mer här

MycorDip PT

Ett allt-i-ett-rot dipp för plantering av containerplantor och barrotade växter eller träd. Särskilt tillämpligt för träd och planteringsmaterial som är beroende av ecto mykorrhiza.

Läs mer här

MycorDip Universal 2

Ett allt-i-ett-rot dipp för plantering av containerplantor och barrotade växter eller träd. Universellt tillämpligt för träd och planteringsmaterial på grund av kombinationen av endo- och ecto mykorrhiza.

Läs mer här

Injeserbar

En löslig allt-i-ett-behandling för nya och befintliga buskar, växter eller träd. Särskilt tillämpligt för träd och planteringsmaterial som är beroende av ecto mykorrhiza.

Injeserbar universal 2.0

En löslig allt-i-ett-behandling för nya eller befintliga buskar, växter eller träd. Universellt tillämpligt för de flesta träd och växter på grund av kombinationen av endo- och ectomycorrhiza.

produkt

Skriv en sammanfatande text om denna produkten.

Läs mer

Produkt

Skriv en sammanfattande text om den här produkten